ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอข้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพนะมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เข้าหน้าเว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทย