30 สิงหาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานการประชุมผู้บัญชาการ เหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี งบประมาณ 2560 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
29 สิงหาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา เป็นประธานร่วมในการประชุม คณะ กรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 ณ ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น
   
28 สิงหาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและ พัฒนา การให้ความรู้ ทางการเงิน เพื่อข้าราชการทหาร ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
23 สิงหาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การ ต้อนรับ พลโท Perry Lim Cheng Yeow ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพสิงคโปร์ และคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทยใน โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการ