21 กรกฎาคม 2560
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร และ นาย ดาโต๊ะ สรี โมฮัมเหม็ด โจฮารี บิน บาฮารัม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง กลาโหมมาเลเซียเป็นประธาน ร่วม ในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
20 กรกฎาคม 2560
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานในพิธี เปิดงานเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ของข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคเอกชน ระดับผู้บริหาร “พสบ.สัมพันธ์ 60”ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย
   
20 กรกฎาคม 2560
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนัก งานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนาพร้อมทั้ง เป็นประธาน พิธีส่งมอบโครงการ ขุดสระเก็บน้ำฯ มอบอุปกรณ์กีฬา ปลูกต้นไม้ และ ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว
20 กรกฎาคม 2560
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี รอง เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 49 ในโอกาส เข้า เยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการ บรรยายสรุป ของกองบัญชาการ กองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย