กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
22 พฤษภาคม 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี สุวอน เลืองบุนมี
รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว และคณะ
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย