กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
11 กันยายน 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับรางวัลด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมรับฟังนโยบาย “การขับเคลื่อนการบริการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0” ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร