กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
25 กรกฎาคม 2560 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก ราจา โมฮาเม็ด อัฟฟันดี บิน ราจา โมฮาเม็ด นอร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสม ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (The 3rd JOINT AND COMBINED EXERCISE THAILAND – MALAYSIA 2017 : 3rd JCEX THAMAL 2017) ณ มหาวิทยาลัยยูทาราห์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย