เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

17 กันยายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาและมอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศของผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหาร...

อ่านต่อ

5 กันยายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดการฝึกภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ASEAN Defence Mini...

อ่านต่อ

23 สิงหาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมการจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการก...

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 15 กองบัญชาการกองทัพไทย...

อ่านต่อ

28 กรกฎาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ...

อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2562  พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมี ผู้แทนสำนักงานปลั...

อ่านต่อ

18 กรกฎาคม 2562  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทห...

อ่านต่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสา จำนวน 600 คน ร่วมพัฒนาพื้นที่คลอง...

อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย - เมียนมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดน (RBC) ไทย ...

อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วมและการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุ...

อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์ยุทธการทางอ...

อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในพิธีมอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองท...

อ่านต่อ


act title2

12 กันยายน 2562 พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Frank BARRERA ผู้บัญชาการกองกำลังทหารฝรั่งเศสประจำนิวแคลิโดเนีย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นท... อ่านต่อ

9 กันยายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับคณะแพทย์ทหารลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมก... อ่านต่อ

10 กันยายน 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง... อ่านต่อ

3 กันยายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าหารือการเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชียจากป... อ่านต่อ

28 สิงหาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการตัดสินการประกวดโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมห... อ่านต่อ

28 สิงหาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลตำรวจจัตวา Soe Naing Oo ผู้แทนกรมตำรวจเมียนมาและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อ... อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาง Virginia Gamba ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเด็กและการขัดกันด้วยอาวุธ (Special Representative of the ... อ่านต่อ

22 สิงหาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างโครงสร้างศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

20190915  

 

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi

แบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร

- ศูนยฺ์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

- ศูนย์โทรคมนาคมทหาร

- กองฝึกอบรม