เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ รับมอบผ้าห่ม รวมจำนวน 1,100 ผืน จาก คุณแก้วเก้า เผอิญโชค ประธานกรรมการผู้บริหารมูลนิธิคิดดี พูดดี ทำดี เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย