เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 เมษายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ 110 ณ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ ร่วมวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (พระราชโอรสพระองค์ที่ 10 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) ในฐานะพระบิดาแห่งเสนาธิการ และกระทำพิธีเปิดห้อง server (fire wall) พร้อมเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุประบบปฏิบัติการดังกล่าว จากนั้นได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี