เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 เมษายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์นักรบนิรนาม และเข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก จันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ และพลโท สุวอน เลืองบุนมี รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ/หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อราชการ พร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสองกองทัพที่ยาวนาน โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณที่กองทัพประชาชนลาวได้เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ที่ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยในห้วงเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือทางการทหารของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยชื่นชม ในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาล และกองทัพที่มีความร่วมมือกันอย่างราบรื่นใกล้ชิดบนพื้นฐานของการเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างดีเลิศ

ทั้งนี้หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวขอขอบคุณกองทัพไทยที่สนับสนุนกองทัพประชาชนลาวในหลายๆด้านเช่นการสนับสนุนที่นั้งเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆของกองทัพไทย พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือกันในประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงต่าง ๆ ในทุกระดับ ด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตและมิตรภาพที่มีความมั่นคงลึกซึ้งและแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน