เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศผู้พักอาศัยและจัดกิจกรรมมอบห้องพักอาศัย ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา