เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ห้วง 6 เดือนแรก) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมประชุม ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย