เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

14 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยและส่งมอบโครงการประจำปี 2562 ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 17 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ โครงการงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน โครงการงานเกษตรผสมผสาน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวกับประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ว่า การช่วยเหลือประชาชน หน่วยหลักซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการคือ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล มีความพออยู่พอกิน ไปจนถึงขั้นอยู่ดีกินดี ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด และรู้สึกดีใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขอยืนยันกับพี่น้องประชนชนทุกคนว่า ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง หรือข้าราชการใดๆ ก็ตาม ทุกคนมีหน้าที่ที่สำคัญคือ ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ผู้คนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีมาตรฐานชีวิตในระดับสูงต่อไป ซึ่งขอให้ผู้รับมอบโครงการฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์และจัดการดูแลอย่างเหมาะสม และหากมีสิ่งใดที่ทหารและฝ่ายปกครองยังจะสามารถช่วยเหลือให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม อย่ารีรอที่จะติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประชาชนในพื้นที่นั้นรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีในนาม “นักรบสีน้ำเงิน”