เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพบปะกับกำลังพล

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กำชับให้ทหารทุกนายจะต้องวางตัวเป็นกลาง หนักแน่นกับทิศทางที่ทำมาตลอด ถึงแม้หน้าที่ของทหารจะต้องขับเคลื่อนตามกลไกของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย แต่จะต้องไม่ลืมจุดยืนที่สำคัญคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน จากนั้นได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของกำลังพลทุกนายที่มีความอดทน ทุ่มเท และเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในนามของนักรบสีน้ำเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความกินดีอยู่ดีมีความผาสุกในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลให้ใส่หัวใจลงไปในงาน มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของงานด้านความมั่นคง เพราะภารกิจด้านการพัฒนานั้นถือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและได้ผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ชื่นชมของประชาชนและสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพมาโดยตลอด