เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและพบปะกำลังพล ของสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พลตรี นพดล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลของทั้ง 3 หน่วย ตรวจเยี่ยมการฝึกและชมการสาธิตยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการฝึกของจิตอาสาพระราชทานที่เข้ารับการฝึกทักษะและความรู้ในการด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์โคเนื้อ กองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ทุ่มเทสติปัญญา และแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการซ่อมสร้างถนนหนทาง การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านภัยพิบัติต่างๆ การฝึกร่วมผสมด้านการช่วยเหลือกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักสากล รวมไปถึงการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการเลี้ยงสัตว์และขยายพันธุ์ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของประชาชน และผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น

และชื่นชมกำลังพลที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาจนเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไม่ใช่หน่วยรบ แต่เป็นหน่วยสร้าง จึงขอให้หน่วยปฏิบัติงานในการพัฒนาเพื่อ “สร้างชีวิต สร้างคน สร้างโอกาส สร้างอนาคต” ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน