เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี และขอบคุณคณะนักกีฬากองทัพไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลก CISM Military World Games ครั้งที่ 7 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ตามที่นักกีฬากองทัพไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลก CISM Military World Games ครั้งที่ 7 ระหว่าง 18 – 27 ตุลาคม 2562 ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกองทัพชาติสมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 109 ประเทศ จากประเทศสมาชิก 138 ประเทศ รวมจำนวน 9,308 คน ทำการแข่งขันใน 27 ชนิดกีฬา โดย กองทัพไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ใน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ขี่ม้า กระโดดร่ม มวยสากลสมัครเล่น แบดมินตัน กรีฑา และยิงปืน


ผลการแข่งขัน ลำดับที่ 1 ได้แก่ กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนเหรียญรวม 239 เหรียญสำหรับ กองทัพไทย ได้ลำดับที่ 42 จำนวน 6 เหรียญ ประกอบด้วย 1 เหรียญเงินจากกีฬาแบดมินตัน และ 5 เหรียญทองแดงจาก 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น และยิงปื

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชมนักกีฬากองทัพไทย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลกในครั้งนี้ว่า ได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมนำความภาคภูมิมาให้ชาวไทย และทำให้ประเทศไทย เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในเวทีโลก อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถด้านกีฬาของกำลังพลกองทัพไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพนานาชาติกับ สภากีฬาทางทหารระหว่างประเทศ ภายใต้คำขวัญ “มิตรภาพ ผ่านกีฬา” (Friendship through Sports)