เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบห้องพ่นไอหมอกฆ่าเชื้อแบบ 3 ช่องทาง จำนวน 1 ห้อง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1,000 ลิตร จาก นายยศพันธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุส เอ็นเนอจี กรุ๊ป เอเชีย จำกัด ณ บริเวณประตูทางเข้าหน้าอาคาร 1 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร