เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟสวัสดิการ และชมรมภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธี ณ อาคารหมายเลข 1 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีดำริให้สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักคอยในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจัดทำเป็นร้านกาแฟเพื่อให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟ และอาหารว่างให้แก่กำลังพลและผู้มาติดต่อราชการในราคาย่อมเยา พร้อมทั้งให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของกำลังพลอีกทางหนึ่งด้วย