เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 ธันวาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่าง พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ พลเอก Angus J. Campbell, AO, DSC (แองกัส เจ แคมป์เบล) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย ณ ห้องรับรอง 64 กองบัญชาการกองทัพไทย
การประชุมฯ ครั้งนี้เป็นการแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพออสเตรเลียซึ่งมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน 
ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านที่เป็นประโยชน์ในหลายเรื่อง ทั้งในด้านการจัดตั้งความร่วมมือทางทหาร การฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการส่งกำลังบำรุง
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ พลเอก Angus J. Campbell, AO, DSC ที่ได้ร่วมสนทนากันในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพสองประเทศจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันต่อไป