เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มอบหมาย พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแฮลกอฮอล์ ณ จุดตรวจร่วม สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาโลตัส ถนนพระรามสอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมตรวจเยี่ยม

โดยเสนาธิการทหาร ได้ให้กำลังใจและมอบแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เสียสละทำงานอย่างเต็มที่ โดยให้พยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ในการป้องกันตนเองตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรค สำหรับโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและครอบครัวได้ช่วยกันดาวน์โหลดโปรแกรมหมอชนะและโปรแกรมไทยชนะด้วย ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะสามารถแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานว่าขณะนี้ตนเองได้เดินทางเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้งแจ้งวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างต่อไป