เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 11 มกราคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมของทหาร ในงานวันเด็กแห่งชาติของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ รองเสนาธิการทหารได้กำชับให้ทุกหน่วยที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยส่งมอบความรู้ ความสุข และความบันเทิง ให้กับน้องๆ อย่างเต็มรูปแบบ ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของกองบัญชาการกองทัพไทย ในหัวข้อตะลุยท่องแดนมหัศจรรย์กับหนูน้อยนักผจญภัย “ตอน ตะลุยกองทัพไทย” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร