เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 พฤษภาคม 2562 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศจัตวา Kelvin Khong Boon Leong ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย