เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 สิงหาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Do Thanh Binh ตำแหน่ง The Commander of Special Forces Command กองทัพเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย กับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ ด้านการรบพิเศษ กับ กองทัพบก ระหว่าง 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย