เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 สิงหาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการตัดสินการประกวดโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดฯ ร่วมการตัดสิน ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย