เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 กันยายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าหารือการเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชียจากประเทศสมาชิก จำนวน 8 ประเทศ ระหว่าง 27 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกส์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2563 ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย