เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 กันยายน 2562 พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย