เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย