เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

19 กรกฎาคม 2562  พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมี ผู้แทนสำนักงานปลัดกร...

อ่านต่อ

18 กรกฎาคม 2562  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทห...

อ่านต่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสา จำนวน 600 คน ร่วมพัฒนาพื้นที่คลอง...

อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย - เมียนมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดน (RBC) ไทย ...

อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วมและการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุ...

อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์ยุทธการทางอ...

อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในพิธีมอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองท...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญช...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์กองบัญชาการกองทัพไทย ณ แปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานส่งมอบโครงการประจำปี 2562 ซึ่งรับผิดชอบโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอกาบเ...

อ่านต่อ

3 มิถุนายน 2562  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ว...

อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาก...

อ่านต่อ


act title2

23 กรกฎาคม 2562  พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์  รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Ng Chad-Son เจ้ากรมข่าวทหาร กองทัพสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่ว... อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2562  พลอากาศเอก ไพศาล  น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ แก่ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ในกิจกรรมการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห... อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2562  พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรรยายพิเศษ แก่ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ในกิจกรรมการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้... อ่านต่อ

11 กรกฎาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Yu Guangxuan รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูง... อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก Mujahid Anwar Khan เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพปากีสถาน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการใ... อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก นวพล  ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก Teodoro Esteban Lopez Calderon ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพราชอาณาจักรสเปน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน... อ่านต่อ

20 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกอ... อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2562  พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่น 2 ประจ... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi