กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
16 มีนาคม 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานการจัดงานวันสถาปนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำ ปี 2561 ณ กองบัญชาการ กองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
12 มีนาคม 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การ ต้อนรับคณะเกษตรกร และเจ้าหน้า ที่กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมียนมา ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับ เนื่องในโอกาสเดินทาง มาเข้ารับ การฝึกอบรมและสัมมนาโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับ ประเทศเพื่อนบ้าน
   
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
5 มีนาคม 2561
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน การ ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่ วังนันทอุทยาน
 
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
23 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเรือเอก Admiral Harry B. Harris, Jr. เป็นประธาน ร่วมในพิธี ปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี