กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
28 มิถุนายน 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ลงพื้นที่ติดตามแนะนำการปฏิบัติ งาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกการค้นหา เยาวชน จำนวน 13 คน ในวน อุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
28 มิถุนายน 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประ มาณ 2561 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ ทหารอากาศและผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุม
   
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
26 มิถุนายน 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึก ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำไย) อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
26 มิถุนายน 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การ เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย และพิธี เจิมแผ่นป้าย โครงการก่อสร้างเขื่อน และสถานที่สันทนาการ บริเวณพื้นที่ กรมการสื่อสารทหาร และ อาคารสวัสดิการ (ทุ่งสีกัน 4)