กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
15 พฤศจิกายน 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจ เยี่ยมกองทัพบกเพื่อรับทราบการ ดำเนินงานที่สำคัญ และปัญหาข้อ ขัดข้องของหน่วยในโอกาสที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้ารับ ตำแหน่งใหม่
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
15 พฤศจิกายน 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กอง บัญชาการกองทัพไทยตรวจเยี่ยม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชาย แดนในฐานะหน่วยขึ้นควบคุมทาง ยุทธการ เพื่อรับทราบการดำเนิน งานที่สำคัญ และปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วย
   
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
7 พฤศจิกายน 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อน รับ นาย Tomohiro Yamamoto (โทโมฮิโระ ยามาโมโตะ) รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ รัฐมนตรีช่วย ประจำสำนักนายก รัฐมนตรีญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
6 พฤศจิกายน 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การ ต้อนรับ พลเอก Gatot Nurmantyo (กาต๊อต นูร์มันติโย) ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดอินโดนีเซีย และคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย