กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
15 มกราคม 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การ ต้อนรับ พลโท เพอร์รี่ ลิม เช็ง หย่าว (Perry Lim Cheng Yeow) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพสิงคโปร์ และคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
8 มกราคม 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการ ปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลของกรม ยุทธบริการทหาร โดยมี พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธ บริการทหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมยุทธบริการทหาร
   
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
3 มกราคม 2561 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยที่ ปฏิบัติงานในสนามเพื่อเป็นการเสริม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่กำลัง พลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม ตามแนว ชายแดนด้านตะวันตก ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 4
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
26 ธันวาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล บริจาคโลหิต และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ กองบัญชาการกองทัพไทย