17 พฤษภาคม 2561 
พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รอง ​เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร จิตวิทยา ความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ 118 ในโอกาสเยี่ยมชม การปฏิบัติ งานของ กองบัญชาการ กองทัพไทย
23 เมษายน 2561
พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การ ต้อนรับ พลโท Angus Campbell ผู้บัญชาการทหารบกออสเตรเลีย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการ
กองทัพไทย
   
8 มีนาคม 2561
พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Scott Burnside ตำแหน่ง Chief,South East Asia Policy Division,Strategic Planning and Policy (J5), US Pacific Command ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย
8 มีนาคม 2561
พลอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง​เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยา ลัยกองทัพบก ชุดที่ 63 ปีการศึกษา 2561