8 มกราคม 2561
พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนา ธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บริเวณแนวชาย แดนไทย-เมียนมา ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ และ ศูนย์พักพิง ชั่วคราว บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
8 มกราคม 2561
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พลโท Pham Ngoc Hung เจ้ากรม ข่าวทหาร กองทัพเวียดนาม และ คณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วม ประชุม และแลกเปลี่ยน ข่าวกรอง ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 8
   
7 ธันวาคม 2560
พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Bruno Wolfensberger ประธานคณะ กรรมการกีฬายิงปืน สภากีฬาทาง ทหารแห่งประเทศไทย ณ ห้อง รับรอง 62
28 พฤศจิกายน 2560
พลเรือเอก สายันต์ ประสงค์สำเร็จ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานที่ทัพเรือ ภาคที่3” โดยมี กำลังพลกองบัญชา การ กองทัพไทยร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย