8 มีนาคม 2561
พลอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง​เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยา ลัยกองทัพบก ชุดที่ 63 ปีการศึกษา 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิ การทหาร ร่วมกันเป็นประธานในพิธี ส่งมอบอาคาร อเนกประสงค์ ภายใต้ โครงการช่วยเหลือประชาชนในการ ฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ณ โรงเรียน บ้านทุ่งส่อหงษา ตำบลท่ากระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
   
1 กุมภาพันธ์ 2561
พลอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสนาธิการทหารเป็นประธาน พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบ ประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่สำเร็จ การฝึกอบรม บุคลลพลเรือนที่ผ่าน การคัดสรรบรรจุเข้ารับราชการ ทหารของกองบัญชาการกองทัพ ไทย รุ่นที่ 10
18 มกราคม 2561
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย เฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ กองพัน ทหารสื่อสาร กองบัญชาการ กองทัพไทย