กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
16 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย