กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
15 มกราคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลโท เพอร์รี่ ลิม เช็ง หย่าว (Perry Lim Cheng Yeow) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพสิงคโปร์ และคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2561