๒๕ ก.ค.๕๙ พลโท พิเชฎฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ"สุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยถวายในหลวง" ให้กับกำลังพล สื่อสารทหาร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายจิตอาสา ภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคม ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๓๐ มิ.ย.๕๙ พลโท พิเชฐฏ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๒๖ มิ.ย.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วยคุณนภาพร แย้มแก้ว ภริยา นำข้าราชการและครอบครัวกรมการสื่อสารทหาร ปั่นจักรยานไปร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสครองราชย์ ครบ ๗๐ พรรษา ร่วมกับชุมชนเทพประทาน เขตดอนเมือง และทีมจักรยานคลีนไบรท์ หลังจาก จก.สส.ทหาร เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะแล้ว ร่วมกันถวายอาหารปิ่นโตและจตุปัจจัยที่วัดคลองบ้านใหม่ วัดนาวง และวัดสีกันพุทธสยามตามลำดับ
๑๗ มิ.ย.๔๙ พลโท พิเชฎฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร ในการประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชา ให้กับกำลังพลของกรมการสื่อสารทหาร ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๙ มิ.ย.๕๙ พลโท พิเชฎฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ที่ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๘ มิ.ย.๕๙ พลโท พิเชฎฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วยรองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลของกรมการสื่อสารทหาร ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคารกรมการสื่อสารทหาร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ เป็นต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ซึ่งเมื่อเติบโตภายในระยะเวลา ๖-๗ ปี จะออกดอกเป็นสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำเหล่าทหารสื่อสารนั่นเอง
๒ มิ.ย.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน การประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชากรมการสื่อสารทหาร เพื่อจัดทำแผนงานปี ๖๐, ๖๑ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒ พ.ค.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ หรือวันพร้อมญาติทหารใหม่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ
๒๘ เม.ย.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ รองเสนาธิการทหาร ในการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อดูความพร้อมของการรับทหารใหม่ผลัด ๑/๕๙
๒๖ เม.ย.๔๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๒๙ เม.ย.๕๙ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ และรุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ ประกอบประพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล โดยมี พลตรีเทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารผู้บังคับกองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็คทรอนิค และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย
๘ เม.ย.๕๙ กรมการสื่อสารทหาร จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์
๗ เม.ย.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้นำข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการพัฒนาศาสนสถานและปลูกต้นไม้ตามโครงการ ๑ หน่วย ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน เนื่องในวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๒๙ ปี ๗ เม.ย.๕๙ ณ วัดพรหมรังสี เขตดอนเมือง กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ต้องการให้หน่วยทหารสานสัมพันธ์กับชุมชนและดำเนินการพร้อมกันทุกส่วนราชการ
๓๐ มี.ค.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร นำข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ฟังการบรรยายธรรมเนื่องในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค.๕๙ ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร โดยนิมนต์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่เขียวเป็นองค์บรรยายธรรม
๑๕ มี.ค.๕๙ พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย (๑๖ มี.ค.๕๙) ณ บริเวณลานหน้า บก.สส.ทหาร
๑๔ มี.ค.๕๙ พ.อ.ศิริพงษ์ พุ่มพวง รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบการฝึกฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนอกที่ตั้งภาคกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ของ พัน.ส.ฯ ณ ทก.ฝึก อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี น.ท.ธานัท แก้วทรัพย์ ร.น. รอง ผบ.พัน.ส.ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายสรุป
กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ออกฝึกนอกที่ตั้งภาคกองร้อยประจำปี ๒๕๕๙ ตามแผนป้องกันประเทศชายแดนฝั่งตะวันออกโดยเริ่มออกเดินทางเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้สู่พื้นที่ฝึก อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๑๓ มี.ค.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เดินทางไปปฏิบัติภารกิจพื้นที่ภาคตะวันออกได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานี
โทรคมนาคมทหารจันทบุรี โดยมี พันโท ศิริภูมิ ฤทธิมหันต์ หน.ปทท.๑ พร้อมด้วย ร้อยเอก จง พิเศษชีพ หน.สน.ทท.จันทบุรี และ
ร้อยตรี อุเทน เพิ่มทวีทรัพย์ หน.สน.ทท.เขาหมอน นำกำลังพลมารอต้อนรับ สำหรับสถานีโทรคมนาคมทหารจันทบุรี ที่ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เดินทางมาตรวจเยี่ยมในวันนี้ มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดโทรคมนาคมขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองกำลังจันทบุรี-ตราด
๒๙ ก.พ.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานประดับยศให้แก่ข้าราชการ กรมการสื่อสารหทาร ที่ได้รับยศสูงขึ้น
ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร
๒๓ ก.พ.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วม ไทย-สหรัฐ (CCIB 16-1)
ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๖ ก.พ.๕๙ ณ.ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร
๑๒ ก.พ.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เดินทางโดยจักรยานมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจักรยานยืมปั่น
Bike for Borrow ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.
๒ ก.พ.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา กรมการสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ ๕๕
๑๘ ม.ค.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานตรวจพลสวนสนาม ในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง
๑๐ ม.ค.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
คุณแม่ ทองล้วน ทองสิมา มารดา พันเอก รัชกฤต ทองสิมา ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
กรมการสื่อสารทหาร ณ ศาลาหลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ วัดปรีดาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
๘ ม.ค.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วย พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑)
และ พลอากาศตรี อัมรินทร์ ศรีเพ็ชร์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๒) มอบของและร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙
๘ ม.ค.๕๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ
พันเอก วีระชัย พันธโคตร ผู้บัญชาการกองพันทหารสื่อสาร ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๕๔ ปี วันสถาปนา กองพันทหารสื่อสาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
๘ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ น. พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน
Bike For Dad ในส่วนของกรมการสื่อสารทหาร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ห้องรวมพลอเนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร โดยมีข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวนกว่า ๑๐๐ นาย

๑๑ ธ.ค.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ในฐานะประธานชมรมจักรยานสื่อสารทหารนำกำลังพล
และครอบครัวกว่า ๑๐๐ ชีวิต ร่วมมหกรรมประวัติศาสตร์ปั่นเพื่อพ่อ หรือ Bike for Dad

๘ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ น. พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน
Bike For Dad ในส่วนของกรมการสื่อสารทหาร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ห้องรวมพลอเนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร โดยมีข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวนกว่า ๑๐๐ นาย

๕ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๙๑๙ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้นำข้าราชการทหาร ตำรวจ และครอบครัว
ตลอดถึงพสกนิกรในเขตดอนเมือง ทำพิธีลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๘
ณ ที่แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร โดยพิธีดังกล่าวได้กำหนดกระทำพร้อมกันทั่วประเทศ

๔ ธ.ค.๕๘ พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑) เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ และวางพานพุ่มถวายพระพรฯ
ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร

๓ ธ.ค.๕๘ พลโทพิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังแผ่นดิน ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร ท่ามกลางข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ฯ จำนวนมาก
โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกันทุกส่วนราชการในกองทัพไทย

๒๙ พ.ย.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร นำทีมจักรยานสื่อสารทหารกว่า ๓๐ คน พร้อมใจสวมใส่ชุดทีมปั่นสีม่วง
ทำการซัอมใหญ่ปั่นเพื่อพ่อ ณ จุดสตาร์ท ลานพระรูปทรงม้า ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆและประชาชนทั่วไป โดยใช้ระยะทางจริง ๒๙ กม.
ในส่วนของ พัน.ส.สนับสนุนการขนส่ง พัน.ปสอ.สนับสนุน รถนำขบวนและรถบริการเครื่องดื่ม ส่วนอาหาร จก.สส.ทหาร ดูแลเป็นพิเศษตลอดทริป

๒๕ พ.ย.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้เดินทางร่วมคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งกรมการสื่อสารทหาร
รับผิดชอบการจัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และช่างภาพสนาม ในส่วนของกองพันสื่อสาร ได้สนับสนุนวิทยุสื่อสารให้กับทุกภาคส่วน

๒๔ พ.ย.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานมอบเสื้อชมรมจักรยานกรมการสื่อสารทหาร (ล็อตแรก)
ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๕ คน ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร


๑๕ พ.ย.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ของกองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี จ่าสิบเอก บุญฤทธิ์ อินโอภาส หัวหน้าสถานีฯ นำกำลังพลประจำสถานี มารอต้อนรับและบรรยายสรุป

๑๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๓๐ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปค่ายเทพสตรีสุนทร
ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้เข้าวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทร ก่อนเข้าตรวจเยี่ยม
สถานีโทรคมนาคมทหารค่ายสตรีศรีสุนทร เมือเดินทางถึง ร้อยโท ธนากร อ่อนยืนยงค์ หัวหน้าสถานีโทรคมนาคมทหารค่ายเทพสตรี/
หัวหน้าชุดโทรคมนาคม กองกำลังเทพสตรีศรีสุนทร

๑๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๖๓๐ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม แผนกปฏิบัติการ
โทรคมนาคมที่ ๔ และ สถานีโทรคมนาคมทหารนครศรีธรรมราช โดย นาวาโท จู่โจม ยืนยง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ ๔
กองการโทรคมนาคม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ซึ่งกำกับดูแลสถานีโทรคมนาคมทหารในภาคใต้ทั้งหมด 

๑๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีโทรคมนาคมทหาร
ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พันจ่าอากาศเอก สิงหา วัฒนศิริ หัวหน้าสถานีโทรคมนาคมทหารท่าศาลา นำเจ้าหน้าที่ประจำสถาน
ี รายงานตัวรับการตรวจเยี่ยม โดยที่ สน.ทท.ท่าศาลา ท่าน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้ความสนใจการนำจานรับสัญญาณสายอากาศที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้วนำมาปลูกพืชสวยงามและทำบ่อเลี้ยงปลาได้

๑๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๓๓๐ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหารและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีโทรคมนาคมทหาร
บ้านหนองหม้อ โดยมี พันจ่าอากาศเอก ดำรง ทรัพย์สุคนธ์ หัวหน้าสถานีโทรคมนาคมทหาร บ้านหนองหม้อ  นำเจ้าหน้าที่ประจำสถานี
มารายงานตัวรับการตรวจเยี่ยม และนำชมการทำเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกปาล์มในพื้นที่ว่างกว่า ๒๐ ต้น

๑๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๗๒๐ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมภริยา ได้เดินทางโดยเครื่องบินมาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นประธานพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระบาทโพธิธาราม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

๙ พ.ย.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานสวัสดิการแก่กำลังพลกรมการสื่อสารทหาร
ณ ห้องรวมพล
ชั้นล่าง บก.สส.ทหาร โครงการมอบจักรยานแก่กำลังพลในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากดำริเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
ที่ต้องการให้กำลังพลที่ไม่มีจักรยาน เป็นของตนเองใช้ปั่นมาทำงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน
 

๒๘ ต.ค.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กรุณาเป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ
บิดา จ่าสิบเอก เทอดศักดิ์ ศรีจำปา โดยมีข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ร่วมแสดงความเสียใจ ณ วัดดาวดึงษ์ จังหวัดปทุมธานี 
๒๒ ต.ค.๕๘ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมกรมการสื่อสารทหาร
โดยมี พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมทั้งเข้าฟังการบรรยายสรุปกิจการกรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม 
๒๒ ต.ค.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วยข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร
ได้พร้อมใจกันกระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ณ ศาลาวงกลม หน้า บก.สส.ทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านหรือวันปิยะมหาราช 

๑๔ ต.ค.๕๘ กรมการสื่อสารทหาร จัดให้มีการทดสอบสมรรถร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้ังที่ ๑
ณ สนามลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายจำนวนมาก

๑๓ ต.ค.๕๘ พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑)
พร้อมด้วย พลอากาศตรี อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๒) ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ โดยมี พันเอก วีระชัย พันธโคตร ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับและนำตรวจ ทั้งนี้ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้นำข้อห่วงใยเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เรื่องการดูแลทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยง กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๒ ต.ค.๕๘ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานการปฎิบัติตามนโยบายหลัก และนโยบายเฉพาะของผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีรองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นผู้แทนข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร กล่าวอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของ พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร

๘ ต.ค.๕๘ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย รองเสนาธิการทหาร (ทอ.) โดยมี พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ
ได้เดินทางไปดูระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำของพื้นที่ทุ่งสีกัน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจความเป็นอยู่ภายในบ้านพักข้าราชการในพื้นที่ทุ่งสีกัน และตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของทหารกองประจำการตลอดถึงการประกอบเลี้ยง
๓๐ ก.ย.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้กับ พลตรี พิเชษฐ์ แย้มแก้ว
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑) โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมการสื่อสารทหาร ข้าราชการ ร่วมในพิธี
ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร
๒๕ ก.ย.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร แด่ข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร
พร้อมทั้งมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร
๑๑ ก.ย.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมการสื่อสารทหาร
เป็นประธานในพิธี มหาพุทธาภิเษกพระยอดธง สุดยอดพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์จำลองจากพระยอดธงประจำธงชัยเฉลิมพล
๘ ก.ย.๕๘ คุณวิชชุดา สง่าเนตร ภริยาผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ
ได้เดินทางมาที่บ้านพักกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร พื้นที่ทุ่งสีกัน เพื่อเปิดสนามเด็กเล็ก แก่บุตรหลานกำลังพลและครอบครัว
๕ ส.ค.๕๘ พลอากาศตรี สุวัฒน์  สุวโรพร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๒) นำกำลังพลกรมการสื่อสารทหาร
เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖
ณ ลานเอนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร
๓ -๑๔ ส.ค ๕๘ พลอากาศตรี สุวัฒน์ สุวโรพร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้ต้อนรับคณะ พลตรี เถกิงเดช คุ้มประยูร รองจเรทหาร
และคณะ เข้าตรวจสิ่งอุปกรณ์สายต่างๆ ของหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร ณ กรมการสื่อสารทหาร


๒๘ ก.ค.๕๘ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒๘ ก.ค.๕๘ พลตรี พิเชฎฐ์ แย้มแก้ว รองเจ้า กรมการสื่อสารทหาร (๑) เป็นประธาน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ๖๓ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดวัดพรหมรังสี เขตดอนเมือง

๒๕ ก.ค.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สยามมกุฎราชกุมาร ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดวัดพรหมรังสี เขตดอนเมือง กทม.

๒๔ ก.ค.๕๘ พล.ต. พิเชฎฐ์ แย้มแก้ว รอง จก.สส.ทหาร เข้าร่วมการประชุม
ชี้แจงการเตรียมความพร้อมที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ "Bike for Mom" ) 
ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ๑๕ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
๑๖ ก.ค.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับ ช้าราชการ สส.ทหาร จำนวน ๙ นาย โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ สส.ทหาร
๑๐ ก.ค.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และภริยา ร่วมในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น"โพธิ์อุบล"
โดยมี พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์โทรคมนาคมทหาร
๙ ก.ค.๕๘ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี
และมอบของขวัญให้กับเด็กหญิง กัลป์ยกร หิรัญเพิ่ม นักกีฬายิงปืน
๘ ก.ค.๕๘ พล.ต. พิเชษฐ์ แย้มแก้ว รอง จก.สส.ทหาร (๑) และทีมปั่นจักรยาน สส.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.ท. จำนง จันพร จก.สบ.ทหาร
และคณะข้าราชการ ยบ.ทหารในโอกาสร่วมซ้อมปั่นจักรยานกระชับมิตรระหว่าง สส.ทหาร - ยบ.ทหาร ณ บก.
๓ ก.ค.๕๘ พล.ท. ไพรัช  โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในพิธีปิดการอบรมวิชาการสร้างสื่อ
การสอนในรูปเเบบมัลติมีเดียสำหรับระบบ e-learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒ ศทส.สส.ทหาร (บก.ทท.)
ก.ค.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่อวหมายยศให้กับข้าราช
สัญญาบัตร นร.ช่างผีมือทหาร และข้าราชการพลเรื่อนกลาโหม ณ ห้องมุ่มทางธรรม สส.ทหาร
มิ.ย.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร กรุณาให้ ด.ญ. กัลยากร หิรัญ นักกีฬายิงปืน
ทีมชาติ ชุดซีเกมส์ 2015 เข้าพบในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดี ณ บก.สส.ทหาร 
๒๙ มิ.ย..๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในพิธี
เปิดการอบรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร
๑๙ มิ.ย.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน มอบทุนทรัพย์และมอบพระเครื่องให้
กับทีมฟุตซอล สส.ทหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนนักกีฬาฟุตซอล บก.ทท.
ในการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ กรมการสื่อสารทหาร
๙ มิ.ย.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๘ มิ.ย.๕๘ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในพิธีการจัดงาน
ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง
และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
๔ มิ.ย.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑
โดยมี พ.อ. วีระชัย พันธโคตร ผบ.พัน.ส.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
๒๑ พ.ค.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหารตรวจเยี่ยมการฝึก
ทหารใหม่ และตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ ณ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
๑๙ พ.ค.๕๘ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบยุทโธปกรณ์เก็บกู้ทุ่นระเบิด
จาก พันเอก Desmond D.Walton หัวหน้า JUSMAGTHAI ...
๑๒ พ.ค.๕๘ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธานพิธีต้อนรับกำลังพลขกลับจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
๗ พ.ค.๕๘ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร  ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร

๖ พ.ค.๕๘ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็นประธาน ในพิธีต้อนรับเจ้าหน้าที่ชุดช่วยค้นหา
และฟื้นฟูภัยพิบัติ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน ๑๖ นาย เดินทางจาก
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ณ ท่าอากาศยานทหาร กองทัพอากาศ ดอนเมือง
๖ พ.ค.๕๘ พันเอก คมกฤช พลพิลา รองผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร
เป็นประธาน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารสื่อสาร รุ่นที่ ๑๖
๒๙ เม.ย.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล
ของทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ จาก พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
และ พัน.ปสอ.บก.ทท.สส.ทหาร จำนวน ๑๔๘ นาย ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร

๒๘ เม.ย.๕๘ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธาน พิธีส่งกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ชุดช่วยเหลือ ฟื้นฟูและชุดแพทย์เคลื่อนที่
จำนวน ๖๗ นาย เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว เมืองกาฏมาณฑุ สหพันธ์
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖ ดอนเมือง

๒๔ เม.ย.๕๘ พลตรี พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ในพิธีปิดค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนฯ ณ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กรมการสื่อสารทหาร
ณ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กรมการสื่อสารทหาร
๒๐ เม.ย.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ระหว่าง
วันที่ ๒๐ - ๒๔ เม.ย. ๕๘ โดยมี นาวาเอก อภินันท์ โชติวรรณ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กรมการสื่อสารทหาร
ให้การต้อนรับ ณ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๙ เม.ย.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรม การสื่อสารทหาร และข้าราชการ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี๒๕๕๘ ฌ กรมการสื่อสารทหาร
๕ เม.ย.๕๘ ๕ เม.ย.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร นำกำลังพล สส.ทหาร ให้บริการประชาชน
ที่มาเยี่ยมชมบู๊ทส์สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และเล่นเกมส์ "ตักไข่ทหาร" ณ บริเวณพื้นที่การจัดงานกาชาด
ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า
๒ เม.ย.๕๘ พล.ต. พิเชษฐ์ แย้มแก้ว รอง จก.สส. ทหาร (๑) พล.อ.ต. สุวัฒน์ สุวโรพร
รอง จก.สส.ทหาร (๒) นำกำลังพลสื่อสารทหาร พร้อมครอบครัว และประชาชน ในพื้นที่ เขตดอนเมือง
ร่วมกิจกรรม "ร่วมร้อยดวงใจ ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร
๒ เม.ย.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท.
๒๗ มี.ค.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "คืนรอยยิ้ม คนดอนเมือง" เนื่องในเทศกาล
มหาสงกรานต์ ปี๕๘ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

๒๖ มี.ค.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรม การสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ
กรมการสื่อสารทหาร ณ กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา กรุงเทพฯ

๑๖ มี.ค.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง กรมการสื่อสารทหาร
๑๒ มี.ค.๕๘ พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี รองเสนาธิการทหาร (๓) ตรวจเยี่ยมการฝึกระวังป้องกันที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพไทย
และการปฏิบัติต่อฝูงชน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบ โดยมี พลโท วัลลภ รักเสนาะ เจ้ากรมยุทธการทหาร
และคณะ ให้การต้อนรับ ในส่วนของกรมการสื่อสารทหาร ได้มอบหมายให้ พลตรี พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑)
เป็นผู้แทน เข้าร่วมชมการฝึกดังกล่าว ณ สนามฝึกจำลองเหตุการณ์ กองพันระวังป้องกัน
๑๐ มี.ค.๕๘ พลอากาศตรี สุวัฒน์  สุวโรพร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๒) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
หลักสูตรพันจ่าอาชีพ เพื่อเลื่อนฐานะเป็นชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารสัญญาณ จาก กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
เยี่ยมชมกิจการของ กรมการสื่อสารทหาร โดยมี กองฝ่ายอำนวยการและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุป
ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร
๒๗ ก.พ.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิด "การอบรมเป็นนักลงทุนมืออาชีพ"
ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและวิเคราะห์หุ้น จากโบรกเกอร์ DBS มาแนะนำการลงทุน
โดยใช้เงินทำงานแทนเรา ให้กับกำลังพล สส.ทหารณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหารณ

๒๕ ก.พ.๕๘ พล.ต. พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑) เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และปลูกฝังค่านิยมหลักของ บก.ทท.
สำหรับกำลังพล สส.ทหาร เพื่อให้เข้าใจทิศทางของกองทัพ ในการพัฒนาประเทศ และนำเอาค่านิยมหลักไปปฏิบัติ
ให้เกิดรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร

๒๔ ก.พ.๕๘ พล.อ.ต. สุวัฒน์  สุวโรพร รอง จก.สส.ทหาร เป็นผู้แทน จก.สส.ทหาร  ร่วมกับ พ.อ. Bruce Caulkins USPACOM
Chief Cyber Strategy Plans Plans Policy and Exercise Division (J65) เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุม
และสั่งการร่วม ไทย - สหรัฐ ครั้งที่ ๔๘ 
๒๐ ก.พ.๕๘ พลอากาศเอก พลเทพ  โหมดสุวรรณ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๘  พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ 
๒๐ ก.พ.๕๘ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์
ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 15 โดยมี พันเอก วีระชัย พันธโคตร  ผู้บังคับการกองพันทหารสื่อสาร
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

๑๘ ก.พ.๕๘ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมกิจกรรม “CISM Day Run 2015” หรือวันสภากีฬาทหาร
ระหว่างประเทศ โดยมี ข้าราชการกองทัพไทย จำนวน ๒,๐๐๐  นาย  เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ
โดยมี พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๙ ก.พ.๕๘ คุณวิชุดา สง่าเนตร นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธาน พิธีมอบ
ถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมครอบครัว ในพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ทุ่งสีกัน ๑, ๓ และ ๔ 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตรฯ โดยมี พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ
ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร
๙ ก.พ.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร รับมอบเงินสนับสนุนทีมนักกีฬา กรมการสื่อสารทหาร จำนวน ๑๖๔,๖๐๐ บาท
จาก พลโท สุรชาติ เหลือพร้อม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการสื่อสารทหาร
๒ ก.พ.๕๘ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน งานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการสื่อสารทหาร ครบรอบ ๕๔ ปี
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน ของบัญชาการกองทัพไทย
หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงาน
๓๐ ม.ค.๕๘ พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ หลังการบูรณะมาประดิษฐาน ณ ศาลาวงกลม กองบัญชาการ สส.ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๘ ม.ค.๕๘ เนื่องในวันกองทัพ ไทยประจำปีพุทศกราช ๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และกระทำสัตย์ปฏิญาณ ต่อธงชัยเฉลิพล....
๑๕ ม.ค.๕๘ คุณ วิชุดา สง่าเนตร ภริยา ผบ. ทสส./นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ ตรวจเยี่ยมและ
มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ ขรก.และครอบครัว สส.ทหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่...
๑๐ ม.ค.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร ได้กรุณาสั่งการให้ นขต.สส.ทหาร สนับสนุนการจัดแสดง
กิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
๙ ม.ค.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองพันสวนสนาม และข้าราชการทหารบรรจุใหม่
ณ.พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
๘ ม.ค.๕๘ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ครบรอบปีที่ ๕๓ ณ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
๖ ม.ค.๕๘ พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.ทสส. เป็นประธาน พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๘๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
๒๕ ธ.ค.๕๗ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท....
๙ ธ.ค.๕๗ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ ๑๕
๘ ธ.ค.๕๗ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีต้อนรับธงชัยเฉลิมพลอย่างเป็นทางการ โดย พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
๗ ธ.ค.๕๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ฯ ทรงประกอบพระราชพิธีตรึงหมุดและพระราชทานธงชัยเฉลิมพล 
ให้แก่หน่วยทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และลานหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
๕ ธ.ค.๕๗ พลอากาศเอก อารมย์  ปัถวี รองเสนาธิการทหาร (๓) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยมี พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ
๓ ธ.ค.๕๗ พลตรี พิเชฎฐ์ แย้มแก้ว รอง เจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โดยพิธีดังกล่าวกระทำพร้อมกันทั่วประเทศผ่านการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
๒ ธ.ค.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่งถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑ ธ.ค.๕๗  พลอากาศตรี สุวัฒน์  สุวโรพร รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๒) เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒
๒๘ พ.ย.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๗ พ.ย.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีลาอุปสมบทหมู่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๘ พ.ย.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ
กรมการสื่อสารทหาร จำนวน ๓๓ ทุน ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร
๑๗ พ.ย.๕๗ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เป็นประธานในกิจกรรม
การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
๖ พ.ย.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธาน ในการเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
และเยี่ยมชมการออกร้านต่างๆ ณ กรมการสื่อสารทหาร ถนน สรงประภา
๓ พ.ย.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาการใช้เครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียนกองร้อยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมการสื่อสารทหาร
๓๑ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ
และพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารที่มีความประพฤติยอดเยี่ยม
และรับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการ ณ ลานเอนกประสงค์ กองพันสื่อสารทหาร
๓๐ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ 
และให้โอวาทแก่ผู้รับการประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๒๘ ต.ค.๕๗ พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒) พร้อมด้วย พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๓) และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร 
๒๒ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ตุลาคม ๕๗ 
โดย พระมหาเจริญ สุทธิญาณเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์  เป็นองค์บรรยายธรรม ณ ห้องรวมพล กรมการสื่อสารทหาร
๒๒ ต.ค.๕๗ กรมการสื่อสารทหาร เปิดอบรมการแต่งหน้าเสริมสวยให้กับข้าราชการหญิง กรมการสื่อสารทหาร โดยเชิญวิทยากรสอนแต่งหน้า
คุณ ฉัตรชัย  พันธ์กล้า ที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างแต่งหน้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ความรู้พร้อมสาธิต ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๒๒ ต.ค.๕๗ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร  ได้ประกอบพิธิวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาแปดเหลี่ยม กรมการสื่อสารทหาร เนื่องในวันปิยะมหาราช
๒๑ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมการสื่อสารทหาร 
เข้าอวยพร พลเอก ทวีป  เนตรนิยม เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๑ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ตรวจความพร้อมการติดตั้งและการสาธิต เครื่องมือสื่อสาร 
ณ ลานเอนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร
๑๗ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ให้แก่ข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๑๒ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และกำลังพลกรมการสื่อสารทหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๘ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมการสื่อสารทหาร
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
๑๗ ต.ค.๕๗ พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง ได้ให้เกียรติเดินทางมาเปิดสนามกีฬาแฟลกฟุตบอล สมาคมแฟลกฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยมี พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้สนับสนุนและทีมงานแฟลตฟุตบอล ให้การต้อนรับ ณ สนามแฟลกฟุตบอล กรมการสื่อสารทหาร
๓ ต.ค.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับนายทหารสังกัดกรมการสื่อสารทหาร ผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.สส.ทหาร
๒๖ ก.ย.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร 
เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร แด่ข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร 
พร้อมทั้งมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร
๒๓ ก.ย.๕๗ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา 
แก่ข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี พลตรี ทศพร ศิลปาจารย์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เป็นผู้แทนเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องรวมพล กรมการสื่อสารทหาร
๑๑ ก.ย.๕๗ พลโท ไพรัช  โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหาร 
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
๕ ก.ย.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร,
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร และพิธีเปิดห้องบริการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
กรมการสื่อสารทหาร ณ อาคาร ๗ กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ ส.ค.๕๗ พล.ท. ไพรัช  โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร ร่วมลงนามถวายพระพรออน์ไลน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในงาน “หัตถศิลป์ แม่นิรมิตรเมือง”
สุขของลูกคือความสุขของแม่ ณ บริเวณภายในพื้นที่สวนอัมพร
๗ ส.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พลตรี ทศพร ศิลปาจารย์ 
รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร(๑) พลอากาศตรี เจริญ สมัคราษฎร์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๒) 
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๗ ส.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ 
และให้โอวาทแก่ผู้รับการประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๒๕ ก.ค.๕๗ พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔) พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมกรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลตรี ทศพร  ศิลปาจารย์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นผู้แทนเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
ให้การต้อนรับ ณ ห้องรวมพล กรมการสื่อสารทหาร
๗ ก.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่่อสารทหาร
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายสิบใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร
๓ ก.ค.๕๗: พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ 
แก่ข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๒๗ มิ.ย.๕๗ ที่ผ่านมา พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้การปลูกผักอินทรีย์ในรูปแบบต่าๆ
โดยเชิญคุณลุงสุเทพ กุลศิริ ปราชญ์ชุมชนสาขาสิ่งแวดล้อม จาก ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
มาบรรยายต่อเติมความรู้ให้กับกำลังพล ณ ห้องรวมพล บก.สส.ทหาร
๑๙ มิ.ย.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดร้านต้นไม้สวัสดิการ พัน.ปสอ.สส.ทหาร 
ณ ร้านต้นไม้สวัสดิการ กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กรมการสื่อสารทหาร
๑๙ มิ.ย.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่่อสารทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทแก่ผู้รับการประดับเครื่องหมายยศ
ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๑๙ มิ.ย.๕๗ ที่ผ่านมา พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้
เรื่องการปลูกผักในเมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก โดยเชิญคุณศิริกุล ซื่อต่อชาต มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องรวมพล บก.สส.ทหาร
๑๑ มิ.ย. ๕๗ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่่อสารทหาร เป็นประธานในการฝึกอบรมสอนการทำส้มตำ
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ สส.ทหาร มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากงานประจำ โดย คุณวงเดือน โกษะโยธิน
ณ บริเวณห้องโถงใหม่ชั้นล่าง กรมการสื่อสารทหาร ถนน สรงประภา
๑๑ มิ.ย.๕๗ พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๙ นาย และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (นายสิบใหม่)
จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จำนวน ๕๗ นาย ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร ถนน สรงประภา
๖ มิ.ย.๕๗ พล.ต.ทศพร ศิลุปาจารย์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ กรมการสื่อสารทหาร ถนน สรงประภา
๑๔ พ.ค.๕๗ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการปรนนิบัติ
และซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๑๒ พ.ค.๕๗ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่่อสารทหาร เป็นประธานในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเกษตร
โดย ดร.สุเทพ ก้อเกียรติกุล ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร
๘ พ.ค.๕๗ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่่อสารทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ
และให้โอวาทแก่ผู้รับการประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมการสื่อสารทหาร
๖ พ.ค.๕๗ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่่อสารทหาร ตรวจเยี่ยมหน่วย (อย่างไม่เป็นทางการ)
เพื่อทราบความต้องการซ่อมแซมอาคาร ทรัพย์สิน และ ความต้องการอื่นๆ ณ กรมการสื่อสารทหาร
๑๑ เม.ย.๕๗: พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ณ กรมการสื่อสารทหาร ถนน สรงประภา
๑๐ เม.ย.๕๗:พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหารและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมการสื่อสารทหาร
เข้าร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้บังคับบัญชา บก.ทท. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๐ เม.ย.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมแข่งขันฟุตบอล
ในพิธีปิดกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย ณ สนามฟุตบอล กองบัญชาการกองทัพไทย
๑-๔ เม.ย.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหาร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๗ มี.ค.๕๗ พล.ท. ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร ร่วมมอบทุนทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนสภากาชาติไทย
ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ
๒๖ มี.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษา
ระบบโทรคมนาคมทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๔ มี.ค.๕๗ พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลกีฬาเปตองในการแข่งขันกีฬา บก.ทท.
ครั้งที่ ๕๑ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามเปตอง พัน ส.บก.ทท.สส.ทหาร
๓ มี.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล กีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬา บก.ทท.
ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๕๗ และ ลงแข่งขันฟุตบอลสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และ กำลังพล ณ สนามฟุตบอล พัน ส.บก.ทท.สส.ทหาร
๒๙ ม.ค.๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมงานวันสถาปนากองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมเแผนที่ทหาร
๑๘ ม.ค.๕๗ พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์ กองพันสื่อสารทหารฯ
๑๕ ม.ค.๕๗ พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมการซ้อมย่อยพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ
๑๐ ม.ค.๕๖ พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สส.ทหาร
ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน ๒๕ นาย ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.สส.ทหาร
๒ - ๓ มค ๕๗ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล ตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคตะวันออก
และ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมของ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สถานีโทรคมนาคมทหาร เขามะปลิง
๒๖ ธ.ค.๕๖ พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร และ ข้าราชการกรมการสื่อสารทหารและครอบครัว
ได้ทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๘ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
๒๕ ธ.ค.๕๖ จก.สส.ทหาร และ ข้าราชการ สส.ทหาร อวยพรและรับพรปีใหม่
จาก พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รอง.ผบ.ทสส.ทร. ณ ห้องรับรอง สส.ทหาร
๑๓ ธ.ค.๕๖ พล.ท.ไพรัช โพธิ์อุบล จก.สส.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ICT สัมพันธ์
ครั้งที่๑/๕๗ ณ.ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร
๖ ธ.ค. ๕๖ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่๒ ณ กรมการสื่อสารทหาร
๓ ธ.ค.๕๖ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ กรมการสื่อสารทหาร
๒ ธ.ค. ๕๖ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 
ณ สโมสร กองบัญชาการ กองทัพไทย
๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสธ.ทหาร ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย ณ อารคาร ๑ ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ 
๑๓-๒๐ พ.ย.๕๖ พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

๑๔ พ.ย.๕๖ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดถ่ายทอดสด งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
๑๒ พ.ย.๕๖ พลโทไพรัช โพธิ์อุบล เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการ
ผลัดที่ ๒/๕๖ ณ โรงเลี้ยง กองพันทหารสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร