กิจกรรมประจำเดือน พ.ย.๖๐ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

กิจกรรมประจำเดือน ต.ค.๖๐ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๑ ส.ค.๖๐ พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๐ ณ บก.นทพ.

๘ ส.ค.๖๐ พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมอบถุงยังชีพ, อาหาร และน้ำดื่มให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.อ.บ.

๒๗ ก.ค.๖๐ พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๐ ณ บก.นทพ.

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดงาน "ทหารสานสื่อ" เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับสื่อมวลชน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่างทีม นทพ. และทีมสื่อมวลชน ณ สนามกีฬา นทพ.

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน พ.ค.๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท.

๑๐ เม.ย.๖๐ นทพ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา นทพ. ครบรอบปีที่ ๕๕ โดยพิธีประกอบด้วย พิธีสักการะบูชาพระพุทธกฤตพัฒนมงคล, พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และศาลตายาย, พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕, พิธีสักการะรูปปั้น ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้น ๕ และพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีสงฆ์) ณ บริเวณชั้น G บก.นทพ. โดยได้เชิญอดีตผู้บังคับบัญชามาร่วมในงานดังกล่าวด้วย

๑๐ เม.ย.๖๐ พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ นทพ. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่มีผลการศึกษาดีเลิศหลักสูตรต่างๆ    ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศของ นทพ. ในการแข่งขันกีฬากองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาศรานนท์


๕ เม.ย.๖๐ พล.อ. หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ    ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน เม.ย.๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.

๒๘ มี.ค.๖๐ จัดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๒๗ ม.ค.๖๐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว
ประจำปี ๒๕๖๐ สาขาพัฒนาสังคม โดยมี พล.อ. ประวิตร วงศ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. เป็นผู้มอบรางวัล ณ รร.เตรียมทหาร    จ.นครนายก ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
ที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่น เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม กองทัพ และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติต่อไป

๑๔ ม.ค.๖๐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับมอบโล่รางวัลการจัดนิทรรศการดีเด่น อันดับ ๑ ของปี ๒๕๕๙ จาก พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ของ นทพ. พร้อมมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

๑๑ ม.ค.๖๐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ  ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ซึ่งดำเนินการโดย นทพ. เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้สนใจ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
โดยมี พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

๑ ธ.ค.๕๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำพิธีตักบาตร และบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บก.นทพ.

๒๔ พ.ย.๕๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ณ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. โดยมี พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับ

๑๘ พ.ย.๕๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สส.ทหาร โดยมี พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

๕ พ.ย.๕๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีทอกกฐินสามัคคี หน่วบบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน
ในพื้นที่ ณ วัดกองดิน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง

๒๘ ต.ค.๕๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร (๑๕ วัน) และนำกำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

๒๓ ต.ค.๕๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาศวันปิยมหาราช ณ บก.นทพ.

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำข้าราชการสังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมโครงการ  "ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ของ กองบัญชาการกองทัพไทย" ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์
กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่ปิง (แม่น้ำลี้ และลำน้ำแม่ทา) พร้อมทั้งนำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ปลูกพืชคลุมดิน, ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว ณ บริเวณสะพานลำน้ำแม่ทา บ้านทาผาตั้ง ม.๔ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงบอระเพ็ด ณ บ้านบอระเพ็ด ม.๑ ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพล ร่วมฟังการประชุมชี้แจงนโยบายผู้บังคับบัญชา ณ หอประชุมมหาศรานนท์ โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รอง เสธ.ทหาร (๑) เป็นประธานในการประชุมชี้แจง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง และพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ   การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พื้นที่โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี พล.ต. ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผอ.สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ที่ นทพ. ได้นำสินค้าของราษฎรที่ นทพ. ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพมาจัดจำหน่าย เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้สนใจ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท. โดยมี พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด พร้อมทั้งมอบเสื้อให้กับผู้แทนหน่วย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น ๒ อาคาร C บก.นทพ.
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นทพ. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และสาธารณภัยอื่นๆ” จาก คุณสรัญ  รังคสิริ  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ปธป.)  ณ บริเวณชั้น G บก.นทพ.
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของ นทพ. ณ ชั้น G อาคาร บก.นทพ. 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เยี่ยมชมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำข้าราชการของหน่วย รับรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น จาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร บก.ทท.
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ต. ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผอ.สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้แก่ ผู้แทนเทศบาล ตำบลนายาว  ในพื้นที่ ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดขุดเจาะน้ำบาดาล  เพื่อการเกษตรในพื้นที่ อ.เมือง , อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำข้าราชการ นทพ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ณ บก.นทพ.
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน และรับทราบผลการด าเนินงานการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน ของหน่วย รวมทั้งพบปะกำลังพลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ บก.สนภ.๕ นทพ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุง เส้นทางคมนาคม และโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มอบผลงานเป็นของขวัญให้แก่ ประชาชนในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙”
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๔๓ (๕/๕๙) จำนวน ๑๐๒ คน ณ ค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทยบ้านคลองดินดำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการจัดแสดงกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเป็นประธานกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙ นาย ระยะทาง ๒๙ กม. ณ หน้าพระลานพระราชวังดุสิต
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมพิธีรับเสื้อพระราชทาน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ณ ห้องนเรศวร บก.ทท โดยมี พลเอกสมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำข้าราชการของหน่วย ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมประจำเดือน ต.ค.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.ย.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ส.ค.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.ค.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน มิ.ย.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน พ.ค.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน เม.ย.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน มี.ค. - เม.ย.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.พ. - มี.ค.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ม.ค. - ก.พ.๕๘ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ธ.ค.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.ย. - ต.ค.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ส.ค. ๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.ค.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน เม.ย. - พ.ค.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน มี.ค.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.พ.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ม.ค.๕๗ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.ย., ต.ค.,พ.ย.๕๖หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.ย.- ต.ค.๕๖หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.ย.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ส.ค.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.ค.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน พ.ค.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน เม.ย.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน มี.ค. - เม.ย.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ก.พ. - มี.ค.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ม.ค.- ก.พ.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ม.ค.๕๖ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ธ.ค.๕๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย