กิจกรรมประจำเดือน ธ.ค.๕๕ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรมประจำเดือน ต.ค.๕๕ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย