เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

13 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ รองพลเอกอาวุโส Soe  Win รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา และคณะ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการ...

อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด...

อ่านต่อ

7 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐมน...

อ่านต่อ

6 พฤศจิกายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562...

อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหาร...

อ่านต่อ

23 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้อง...

อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และ คณะ ในการศึกษาดูงานและประชุมแลกเป...

อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร วางพวงมาลา ถวายบังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องใน...

อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวม...

อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับคณะนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาทหารโลก CISM Military World Games ครั้งที่ 7 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ก...

อ่านต่อ

3 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า...

อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่...

อ่านต่อ


act title2

19 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล โครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ของ กองบัญชาการกอ... อ่านต่อ

12 พฤศจิกายน 2562 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี Michael Studeman เจ้ากรมข่าวทหาร กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด - เเปซิฟิก เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย... อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี Ngo Quang Hung รองเจ้ากรมฝ่ายการเมือง ภูมิภาคทหาร 1 กองทัพเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ตามโครงการแลกเ... อ่านต่อ

31 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประ... อ่านต่อ

24 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมา... อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลโท สุเมธ&... อ่านต่อ

23 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณ... อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองตาอูฐ โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมป... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 

1570801424626   

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi