เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

3 มิถุนายน 2562  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ว... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาก... อ่านต่อ

14 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพบปะกับกำลังพล ... อ่านต่อ

  14 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยและส่งมอบโครงการประจำปี 2562 ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอทองผาภูมิ จังหวั... อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร พบปะเยี่ยมเยียน นายนภัทร อุ่นแก้ว นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 57 อดีตน... อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ห้วง 6 เดือนแรก) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ... อ่านต่อ

1 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศผู้พักอาศัยและจัดกิจกรรมมอบห้องพักอาศัย ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายทหารชั้นผู... อ่านต่อ

25 เมษายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาก... อ่านต่อ

4 เมษายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของ... อ่านต่อ

3 เมษายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ 110 ณ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธ... อ่านต่อ

18 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ

15 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุภายใต้กร... อ่านต่อ


act title2

14 มิถุนายน 2562  พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่น 2 ประจ... อ่านต่อ

6 มิถุนายน 2562 พลอากาศเอก ไพศาล  น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Ricardo B Bayhon ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์ประจำกรุงเทพฯ เพื่ออำลาตำแหน่งและแนะนำ พันเอก Dean Mark F Mamaril PA (G... อ่านต่อ

3 มิถุนายน 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 ... อ่านต่อ

  23 พฤษภาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย โดย... อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลโท Yacoub Hassan Mohamed เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย {galle... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Reuben Santos Basiao เจ้ากรมข่าวทหารฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้ง... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศจัตวา Kelvin Khong Boon Leong ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเ... อ่านต่อ

  8 พฤษภาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพลทหารกองทัพไทย ปลอดภัยจากการฝึก" (พลทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยจัดให้มีการบรรยายให... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 

แนวทางและมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของ กห. โดยให้หน่วยพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม
การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi