เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

18 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีงานวันกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้บังคับบัญชาของ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

อ่านต่อ

15 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน มกราคม 2563 ณ กองบัญชา...

อ่านต่อ

11 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของทหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี...

อ่านต่อ

1 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรส ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้...

อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากา...

อ่านต่อ

20 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันกองทัพประชาชนเวียดนาม และครบรอบ 75 ปี ก...

อ่านต่อ

11 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Shen  Jinlong ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่า...

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ และถวายบังคม ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉ...

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำกำลังพลจิตอาสากองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562...

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม...

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ กองบั...

อ่านต่อ

  3 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย 

อ่านต่อ


act title2

18 มกราคม 2563 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญ... อ่านต่อ

2 ธันวาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการทุ่นระเบิด"(Risk Management Training in Mine Action) เพื่อเ... อ่านต่อ

26 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยประชาชน” โดยมี พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถ... อ่านต่อ

19 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล โครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ของ กองบัญชาการกอ... อ่านต่อ

12 พฤศจิกายน 2562 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี Michael Studeman เจ้ากรมข่าวทหาร กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด - เเปซิฟิก เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย... อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี Ngo Quang Hung รองเจ้ากรมฝ่ายการเมือง ภูมิภาคทหาร 1 กองทัพเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ตามโครงการแลกเ... อ่านต่อ

31 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประ... อ่านต่อ

24 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมา... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 

1570801424626

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi

แบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร

- ศูนยฺ์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

- ศูนย์โทรคมนาคมทหาร

- กองฝึกอบรม