เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

13 พฤศจิกายน 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ กองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ กอ...

อ่านต่อ

12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำ...

อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหา...

อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ...

อ่านต่อ

5 พฤศจิกายน 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ พร้อมคู่สมรส ในโอกาสเข้าแนะนำตัวต่อ ผู้บั...

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง แขวงคลองสาน ...

อ่านต่อ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ท้...

อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู...

อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในการแถลงแผนการดำเนินงานของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมมอบนโยบา...

อ่านต่อ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บั...

อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในวาระตุลาคม 2563 และรายง...

อ่านต่อ

30 กันยายน 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบหน้าที่ การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี กับ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ...

อ่านต่อ


act title2

12 ตุลาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการแถลงข่าว การผลัดเปลี่ยนกำลังของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ณ ท่าอากาศยาน... อ่านต่อ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รัฐบาลได้จัดกิจกรรม โดยมีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา... อ่านต่อ

17 กันยายน 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี ผู้บัง... อ่านต่อ

17 กันยายน 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่อง “การประสานความร่วมมือ มิตรภาพ แล... อ่านต่อ

9 กันยายน 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลจัตวา Khun Nay Tun Oo (ขุน ไหน่ ทุน อู) ผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ผู้ช่วยทูตทห... อ่านต่อ

8 กันยายน 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลและพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ... อ่านต่อ

19 สิงหาคม 2563 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชากา... อ่านต่อ

 12 สิงหาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ... อ่านต่อ

 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  banner report 2562

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language


club title2

 

chomrom golf  banner c eng2

ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 

1570801424626

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi


link title

แบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร

- ศูนยฺ์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

- ศูนย์โทรคมนาคมทหาร

- กองฝึกอบรม