เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

13 พฤษภาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดออกตามความ...

อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง พร้อมด้วย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานต...

อ่านต่อ

24 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ ( State Quarantine) ณ โรงแรมบางกอกพาเล...

อ่านต่อ

23 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Non Contact Infrared Thermometer) จำนวน 200 เครื่อง จาก บริษัท TCM technology CO., LTD เพื่...

อ่านต่อ

22 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศ...

อ่านต่อ

20 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำความห่วงใยไปมอบ...

อ่านต่อ

17 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือทางการแพทย์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศาสตราจารย...

อ่านต่อ

16 เมษายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง หรือ ...

อ่านต่อ

16 เมษายน 2563 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ หรือ Sate Quaranti...

อ่านต่อ

10 เมษายน 2563 พลเรือเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิ...

อ่านต่อ

26 มีนาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าห้างสรรพสินค...

อ่านต่อ

17 มีนาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ...

อ่านต่อ


act title2

28 พฤษภาคม 2563 พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการรับมอบผลไม้ (มังคุด) จาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ป... อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนารา... อ่านต่อ

21 พฤษภาคม 2563 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา... อ่านต่อ

20 พฤษภาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ... อ่านต่อ

13 พฤษภาคม 2563 พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เ... อ่านต่อ

11 พฤษภาคม 2563 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ... อ่านต่อ

9 พฤษภาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภายหลังมีมาตรการให้กิจการและกิจกรรมได้รับการผ่อน... อ่านต่อ

8 พฤษภาคม 2563 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทไทย-พีพี อาร์ จำกัด ส่งมอบห้องหัตถการความดันลบ (Negative Pressure) ห้องตรวจปลอดเชื้อ Contel ARI Unit... อ่านต่อ

 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  banner report 2562

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language

 

chomrom golf  banner c eng2

ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

1570801424626

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi

:: ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพไทย ::
ส่วนบังคับบัญชา
  สำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย (สน.บก.บก.ทท.)
  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.)
  สำนักเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย (สลก.บก.ทท.)
  สำนักงานจเรทหาร (สจร.ทหาร)
  สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.ทหาร)
  สำนักงานพระธรรมนูญทหาร (สธน.ทหาร)
  สำนักสวัสดิการทหาร (สสก.ทหาร)
  สำนักยุทธโยธาทหาร (สยย.ทหาร)

ส่วนเสนาธิการร่วม

 

กรมกำลังพลทหาร (กพ.ทหาร)

  กรมข่าวทหาร (ขว.ทหาร)
  กรมยุทธการทหาร (ยก.ทหาร)
  กรมส่งกำลังบำรุงทหาร (กบ.ทหาร)
  กรมกิจการพลเรือนทหาร (กร.ทหาร)
  กรมการสื่อสารทหาร (สส.ทหาร)
  สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (สปช.ทหาร)
ส่วนปฏิบัติการ
  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 1 (สนภ.1 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 2 (สนภ.2 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 3 (สนภ.3 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 4 (สนภ.4 นทพ.)
  - สำนักงานทหารพัฒนา (สทพ.นทพ.)
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.)
  ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.)
ส่วนกิจการพิเศษ
  กรมสารบรรณทหาร (สบ.ทหาร)
  กรมการเงินทหาร (กง.ทหาร)
  กรมแผนที่ทหาร (ผท.ทหาร)
  กรมยุทธบริการทหาร (ยบ.ทหาร)
  กรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร)
ส่วนการศึกษา
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  - โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.)
  - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (รร.ชท.สปท.)
   

        <<ส่วนบังคับบัญชา>>                                                          <<ส่วนเสนาธิการร่วม>>                              


        สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย                              กรมกำลังพลทหาร
        สำนักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย                                   กรมข่าวทหาร
        สำนักงานจเรทหาร                                                                 กรมยุทธการทหาร
        สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร                                                 กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
        สำนักงานพระธรรมนูญทหาร                                                      กรมกิจการพลเรือนทหาร
        สำนักสวัสดิการทหาร                                                               กรมการสื่อสารทหาร
        สำนักยุทธโยธาทหาร                                                                  - ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
        ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง            - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
                                                                                                    - ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหทาร
                                                                                                สำนักงานปลัดบัญชีทหาร


        <<ส่วนกิจการพิเศษ>>                                                           <<ส่วนปฏิบัติการ>>


        กรมสารบรรณทหาร                                                                 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
        กรมการเงินทหาร                                                                    ศูนย์รักษาความปลอดภัย
        กรมแผนที่ทหาร                                                                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
        กรมยุทธบริหารทหาร  
          - สำนักงานแพทย์ทหาร                                                                   
        กรมกิจการชายแดนทหาร 


        <<ส่วนการศึกษา>>


        สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
           - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
           - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
           - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
           - สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
           - โรงเรียนเตรียมทหาร
           - โรงเรียนช่างฝึมือทหาร