เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

18 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และ คณะ ในการศึกษาดูงานและประชุมแลกเป...

อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร วางพวงมาลา ถวายบังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องใน...

อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวม...

อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับคณะนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาทหารโลก CISM Military World Games ครั้งที่ 7 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ก...

อ่านต่อ

3 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า...

อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่...

อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งได้มอบนโยบายที่สำคัญ ประกอบด้วยนโยบายด้านการป้องกันประเทศ ด้านก...

อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในวาระตุลาคม 2562 และรายงานตัวเ...

อ่านต่อ

25 กันยายน 2562 กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2562 โดย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกีย...

อ่านต่อ

17 กันยายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาและมอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศของผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหาร...

อ่านต่อ

5 กันยายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดการฝึกภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ASEAN Defence Mini...

อ่านต่อ

23 สิงหาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมการจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการก...

อ่านต่อ


act title2

17 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองตาอูฐ โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมป... อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ก... อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2562 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... อ่านต่อ

15 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติง... อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 36 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในพิธ... อ่านต่อ

8 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหา... อ่านต่อ

8 ตุลาคม 2562 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลโท สุเมธ  นิลม... อ่านต่อ

7 ตุลาคม 2562 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล เนื่องในโอกาสเข... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

 

1570801424626   

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi

:: ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพไทย ::
ส่วนบังคับบัญชา
  สำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย (สน.บก.บก.ทท.)
  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.)
  สำนักเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย (สลก.บก.ทท.)
  สำนักงานจเรทหาร (สจร.ทหาร)
  สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.ทหาร)
  สำนักงานพระธรรมนูญทหาร (สธน.ทหาร)
  สำนักสวัสดิการทหาร (สสก.ทหาร)
  สำนักยุทธโยธาทหาร (สยย.ทหาร)

ส่วนเสนาธิการร่วม

 

กรมกำลังพลทหาร (กพ.ทหาร)

  กรมข่าวทหาร (ขว.ทหาร)
  กรมยุทธการทหาร (ยก.ทหาร)
  กรมส่งกำลังบำรุงทหาร (กบ.ทหาร)
  กรมกิจการพลเรือนทหาร (กร.ทหาร)
  กรมการสื่อสารทหาร (สส.ทหาร)
  สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (สปช.ทหาร)
ส่วนปฏิบัติการ
  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 1 (สนภ.1 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 2 (สนภ.2 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 3 (สนภ.3 นทพ.)
  - สำนักงานพัฒนาภาค 4 (สนภ.4 นทพ.)
  - สำนักงานทหารพัฒนา (สทพ.นทพ.)
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.)
  ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.)
ส่วนกิจการพิเศษ
  กรมสารบรรณทหาร (สบ.ทหาร)
  กรมการเงินทหาร (กง.ทหาร)
  กรมแผนที่ทหาร (ผท.ทหาร)
  กรมยุทธบริการทหาร (ยบ.ทหาร)
  กรมกิจการชายแดนทหาร (ชด.ทหาร)
ส่วนการศึกษา
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  - โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.)
  - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (รร.ชท.สปท.)
   

        <<ส่วนบังคับบัญชา>>                                                          <<ส่วนเสนาธิการร่วม>>                              


        สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย                              กรมกำลังพลทหาร
        สำนักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย                                   กรมข่าวทหาร
        สำนักงานจเรทหาร                                                                 กรมยุทธการทหาร
        สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร                                                 กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
        สำนักงานพระธรรมนูญทหาร                                                      กรมกิจการพลเรือนทหาร
        สำนักสวัสดิการทหาร                                                               กรมการสื่อสารทหาร
        สำนักยุทธโยธาทหาร                                                                  - ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
        ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง            - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
                                                                                                    - ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหทาร
                                                                                                สำนักงานปลัดบัญชีทหาร


        <<ส่วนกิจการพิเศษ>>                                                           <<ส่วนปฏิบัติการ>>


        กรมสารบรรณทหาร                                                                 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
        กรมการเงินทหาร                                                                    ศูนย์รักษาความปลอดภัย
        กรมแผนที่ทหาร                                                                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
        กรมยุทธบริหารทหาร  
          - สำนักงานแพทย์ทหาร                                                                   
        กรมกิจการชายแดนทหาร 


        <<ส่วนการศึกษา>>


        สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
           - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
           - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
           - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
           - สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
           - โรงเรียนเตรียมทหาร
           - โรงเรียนช่างฝึมือทหาร