เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

    ขอเชิญศิษย์เก่า วปอ. ทุกรุ่นร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วปอ.ครบรอบปีที่ ๖๕ และงาน "คืนสู่เหย้า วปอ.๖๕ ปี" ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๗.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอณาจักร

    โดยขอเชิญร่วมกิจกรรม ช่วงเช้า ๐๗.๓๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์ และ พิธีสงฆ์  ช่วงบ่าย ๑๕.๐๐ น. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม วปอ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในช่วงค่ำตั้งแต่ ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า วปอ.๖๕ ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ พ.อ.สุรศักดิ์ ใจอู่ โทร. ๐๘ ๑๖๔๙ ๒๕๐๐