เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 มกราคม 2564 กองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จึงได้นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยหนาว ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 9 - 15 องศาเซลเซียส ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

กองทัพบก โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 3310 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 32 เข้าพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าห่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในห้วงฤดูหนาว ณ บ.ทุ่งกล้วย หมู่ 4 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

กองทัพเรือ โดย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือ เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง และมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)