เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 กุมภาพันธ์ 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสา 904 ร่วมกับผู้นำชุมชน ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตาม และสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูล ความต้องการ การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ