พิมพ์
หมวด: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยฯ
ฮิต: 105

กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อสร้างสะพาน ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น