เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 มิถุนายน 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ลงพื้นที่ติดตามแนะนำการปฏิบัติ งาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกการค้นหา เยาวชน จำนวน 13 คน ในวน อุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย