เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 มิถุนายน 2561 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประ มาณ 2561 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ ทหารอากาศและผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุม