เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 มิถุนายน 2561 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึก ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำไย) อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา