เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 สิงหาคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีข้าราชการกองทัพไทย ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 87 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก ปล่อยปลา นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมการลงนามถวายพระพร โดยส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองบ้านกึ่งวิถี (หญิง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 7 สิงหาคม 2561 

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระราโชวาท ที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการตลอดไป