เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 สิงหาคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก Tan Sri Dato’ Seri Panglima Haji Zulkifli Bin Haji Zainal Abidin ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 35


ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ได้ร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพมาเลเซีย โดยได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ทั้งสองกองทัพมีพัฒนาการของความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านการฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน ตลอดจนความร่วมมือด้านกิจการชายแดน ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 35 ระหว่าง 28 ถึง 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ที่ให้เกียรติ มาเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป