เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

31 สิงหาคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร