เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับกองทัพเรือ ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาด บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา