เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบชุดบินพร้อมอุปกรณ์การบิน ในโอกาสได้ทำการบินสังเกตการณ์ในตำแหน่งที่นั่งหลัง กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 ก (F-16B ) ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 เพื่อรับทราบสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติการภายหลังการได้รับการปรับปรุง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 จากกองบิน 6 ไปยังกองบิน 1 ให้แก่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เพื่อเก็บรักษาและบันทึกเป็นปูมประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ