เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 กันยายน 2561 พลอากาศเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีรับมอบ นาฬิกาบอกเวลาละหมาด จากคุณสยาม สุขสมใจ ผู้แทนบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

ในครั้งนี้ คุณสยาม สุขสมใจ ผู้แทน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เข้ามอบภาพเพลงชาติไทย ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษายาวี พร้อมกันนี้ได้มอบภาพบัยตุลลอฮฺ เป็นนาฬิกาบอกเวลาละหมาด ทำหน้าที่บอกเวลาละหมาดทั้ง 5 เวลา ภายใต้ชื่อโครงการ "คืนสันตีสุขสู่แดนใต้"

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ คุณสยาม สุขสมใจ ผู้แทน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ที่ให้การสนับสนุนภาพเพลงชาติไทย และภาพบัยตุลลอฮฺ เพื่ออำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจให้แก่ พี่น้องมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามในการปฏิบัติศาสนกิจ โดยติดตั้งบริเวณผนังมัสยิด ในทิศที่พี่น้องมุสลิมหันหน้าไปเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และเป็นทิศสถานที่ตั้งของ บัยตุลลอฮฺ