เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร  ครบรอบปีที่ 24 และพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางพยาธิ (ห้องเจาะเลือด) ของสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร โดยมี พลตรี ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานแพทย์ทหาร พื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร